ArigatoSun

6 tekstów – auto­rem jest Ari­gato­Sun.

Kiedy za­bierasz in­nym, naj­więcej za­bierasz sobie. 

myśl
zebrała 156 fiszek • 27 stycznia 2014, 06:11

Mo­je wnętrze, je­den wiel­ki znak za­pyta­nia, gdy kocham. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 15 stycznia 2014, 05:52

Umiera­my tam, gdzie nikt na nas nie czeka. 

myśl
zebrała 180 fiszek • 25 grudnia 2013, 22:14

Sam nie nau­czysz się miłości. 

myśl dnia z 3 listopada 2017 roku
zebrała 142 fiszki • 3 lipca 2013, 04:35

W stra­conych szan­sach naj­więcej praw­dy o człowieku. 

myśl
zebrała 131 fiszek • 27 czerwca 2013, 02:33

Ko­bieta i mężczyz­na - prag­nienie pełni, źrodło tęskno­ty, ra­dości, roz­cza­rowań, uniesień i rozpaczy. 

aforyzm
zebrał 112 fiszek • 17 czerwca 2013, 01:59
Zeszyty
  • Ulubione – do szka­tułki pa­mięci

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność